CHƯƠNG TRÌNH TẶNG MÃ GIẢM GIÁ TRỊ GIÁ 50.000 Đ

Cách thức tham dự chương trình:

  • Khách hàng nhấn vào nút “nhận mã ưu đãi” và nhập vào số điện thoại để nhận mã

  • Nhập mã ưu đãi trong phần thanh toán để được giảm trừ trực tiếp

Điều kiện tham dự:

  • Chương trình này áp dụng cho khách hàng lầ đầu sử dụng dịch vụ của Vie limousine

  • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký khứ hồi (02 chiều) hoặc ít nhất 02 vé trong lượt Sài gòn – Vùng Tàu hoặc ngược lại

  • Chương trình áp dụng cho hình thức thanh toán chuyển khoản

  • Không áp dụng chính sách hoàn tiền vé

  • Áp dụng chính sách bảo lưu vé trong thời gian 03 (ba) tháng.